Raadplegingen

Wij werken enkel op afspraak. Op die manier proberen we wachttijden minimaal te houden.

Maak bij voorkeur een afspraak via de www.huisartsenpraktijkwarande.be

U kan ook telefonisch een afspraak maken op het telefoonnummer 09/329.30.86

Gelieve tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak. Wij proberen ons ook aan de geplande tijdstippen te houden. Urgenties zijn echter niet te voorzien. Wij willen ons daarom op voorhand verontschuldigen mocht u toch moeten wachten door een dringende oproep.

Kan u niet (tijdig) aanwezig zijn, gelieve uw afspraak dan (telefonisch) te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om uw plaats in te nemen. We voorzien één afspraak per persoon. Als u extra tijd nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld voor een ingreep of voor een gesprek, gelieve dit dan te vermelden zodat we meer tijd kunnen voorzien. Indien u met 2 personen komt, gelieve dan ook 2 afspraken te maken.

Als alle afspraakmomenten volzet zijn en u toch graag dezelfde dag nog op consultatie komt, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.

Neem steeds uw eID en een klevertje van de mutualiteit mee op consultatie.

Huisbezoeken

Personen die ernstig ziek, bedlegerig of minder mobiel zijn, kunnen een huisbezoek aanvragen. Hiervoor belt u best tussen 8 en 10u ’s morgens op het telefoonnummer 09/329.30.86. Enkel op die manier kunnen wij u garanderen dat we op dezelfde dag nog langs kunnen komen.

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, vragen wij u om, indien mogelijk, steeds zelf naar de praktijk te komen.

Spoedgevallen

Wanneer dringende hulp nodig is, mag u uiteraard altijd bellen.
Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u al met de dokter overleggen. 
Bij levensbedreigende situaties waarbij u niet onmiddellijk de praktijk kan bereiken, belt u het noodnummer 112.


Attesten en voorschriften

Het invullen van attesten en formulieren en het maken van voorschriften kan uitsluitend tijdens de raadpleging, zoals ook door het RIZIV wordt aanbevolen.

U dient hiervoor dus een afspraak te maken. In het kabinet beschikken we over de nodige informatie en tijd om dit correct uit te voeren. Gelieve vooraf thuis te controleren welke en hoeveel medicatie u nodig hebt zodat we voldoende voorschriften kunnen maken.

Attesten voor afwezigheden om gezondheidsredenen maken altijd deel uit van een consultatie.

Schoolafwezigheden de week voor en na een vakantie kan enkel met doktersattest omwille van ziekte. http://www.klasse.be/leraren/vraagantwoord/doktersbriefje-nodig/

U kan dus enkel een attest krijgen als uw kind ziek is.

Elk attest door een arts afgeleverd moet stroken met de waarheid. zoniet kan uw arts veroordeeld worden voor ' valsheid in geschrifte'.

Vraag uw arts dus niet naar attesten die niet stroken met de werkelijkheid. 


Globaal medisch dossier

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten, gegevens over behandelingen en vaccinaties,…) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). 
Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand, wat een beter overleg tussen uw huisarts, specialisten en andere zorgverstrekkers mogelijk maakt.

Voor het bijhouden en coördineren van uw GMD voorziet het RIZIV een vergoeding per kalenderjaar. Dit bedrag wordt rechtstreeks via derdebetalersregeling door het ziekenfonds betaald en is dus gratis voor u als patiënt. Hiervoor brengt u een klevertje van de mutualiteit en uw eID mee. Bovendien geniet u indien uw GMD in orde is, van een vermindering van het remgeld tot 30% voor een huisbezoek of raadpleging binnen onze groepspraktijk, ongeacht welke arts u raadpleegt.