Als je al sport of van plan bent te sporten dan kan je op www.sportkeuring.be terecht om te weten of een sportmedisch onderzoek nodig is, hoe dikwijls dit moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden.


Voor wie?

Alles hangt af van je leeftijd, de sport die je beoefent en de intensiteit ervan.

Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters), met uitzondering van professionele topsporters.

Het onderzoek is niet verplicht, tenzij je sportfederatie beslist om het wel verplicht te maken.


Veelgestelde vragen over sportkeuring

developed by ixsys

Is sporten ongezond?

Het is bewezen dat sporten gezond is. Aan sport doen beschermt je niet alleen tegen het krijgen van bepaalde aandoeningen, maar verbetert ook de kwaliteit van leven bij mensen die al een ziekte hebben (oa hartinfarct, suikerziekte, kanker, …). Sporten kan er zelfs voor zorgen (in combinatie met gezonde voeding) dat een beginnende diabetes (ouderdomsdiabetes of type 2 diabetes) voorkomen wordt of terug verdwijnt!

Niet sporten is ongezonder dan roken!

Heb ik meer kans om een hartstilstand te krijgen bij sporten.

Er zijn een aantal aanwijzingen dat intensief aan sport doen de kans verhoogt op een hartstilstand tijdens het sporten (tot 3x meer kans) terwijl de kans op hartstilstand buiten het sporten verlaagt door regelmatig te sporten. Dat noemt men de sport-paradox:de voordelen van sport in het algemeen wegen op tegen de risico's tijdens het sporten zelf.

Het aantal gevallen van jonge hartdoden tijdens sport ligt rond de 3 à 4 per 100.000 per jaar. Dit betekent enkele tientallen overlijdens per jaar in België. Dikwijls is een onderliggende hartaandoening verantwoordelijk voor deze zeldzame hartstilstanden tijdens het sporten. In vele gevallen kan deze aandoening via een sportmedisch onderzoek opgespoord en behandeld worden. Daardoor kan sporten nog veiliger. Meestal gaan aan een plotse hartstilstand tijdens het sporten bepaalde klachten vooraf zoals hartkloppingen, pijn op de borst, duizeligheid, bewustzijnsverlies ed. Indien je deze klachten ervaart tijdens sport, contacteer je huisarts, een sportmedische evaluatie is dan zeker aangewezen.

Is voetballen gevaarlijker dan andere sporten?

Voetballen heeft geen hoger risico dan andere even intensieve sporten. In competitieverband is voetbal de meest beoefende sport in ons land en voetbal krijgt ook het meeste aandacht in de media, daarom lijkt het alsof er meer hartproblemen in deze sport voorkomen.

Vanaf welke leeftijd moet mijn kind een sportmedisch onderzoek ondergaan?

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan een algemeen sportmedisch onderzoek nuttig zijn. Dit is de leeftijd waarop kinderen dikwijls aan georganiseerde (competitie)sport beginnen. Voor deze leeftijd is een sportmedisch advies enkel nodig bij kinderen met voorafbestaande aandoeningen (hart- of longproblemen, aangeboren ziektes,...)

Een uitgebreider hartonderzoek (met een elektrocardiogram=hartfilmpje) is pas aangewezen vanaf 14 jaar (om de 4 jaar) tenzij er aanwijzingen zijn om dit op jongere leeftijd te doen.

De sporter en/of de natuurlijke ouders vullen best de vragenlijst in op www.sportkeuring.be om te kijken of een onderzoek raadzaam is.

Kijkt men alleen naar het hart bij een sportmedisch onderzoek ?

Een sportmedisch onderzoek via het VASO (Vlaamse Aanbeveling Sportmedisch Onderzoek) bekijkt de sporter in zijn geheel, niet alleen het hart, maar ook longen, zintuigen, lichaamssamenstelling, spieren, gewrichten enz. Het onderzoek is aangepast is aan je leeftijd en geslacht, aan soort en intensiteit van je sport. Na het onderzoek dat een 30-tal minuten in beslag neemt krijg je een volledig verslag, een sportpaspoort, aangepast sportadvies en eventueel oefeningen mee naar huis. Via www.sportkeuring.be kan je de weg vinden naar de artsen die dit onderzoek uitvoeren.

Als men iets afwijkends vindt moet ik dan stoppen met sporten? Naar het ziekenhuis?

Het sportmedisch onderzoek is in de eerste plaats een "advies-instrument" en niet een "afkeurings-instrument". Via het sportmedisch onderzoek krijg je een medisch advies om je sport zo gezond en veilig mogelijk te beoefenen. Indien er iets afwijkends wordt aangetroffen dat ernstig is kan de arts je aanraden om een verder onderzoek te ondergaan alvorens groen licht te geven voor sportbeoefening.

Bij wie kan ik terecht voor een onderzoek?

Er is een lijst van artsen die het sportmedisch onderzoek uitvoeren volgens dit protocol. Deze lijst bestaat uit sportartsen en huisartsen die hier een opleiding voor hebben gevolgd. Sommige federaties werken met een beperktere lijst van specifiek opgeleide sportartsen. Via www.sportkeuring.be kom je meteen bij de juiste arts in jouw buurt terecht.

Moet dit onderzoek maar 1 keer gebeuren?

We raden aan dit onderzoek om de 2 jaar te herhalen. Afwisselend zal er een uitgebreider hartonderzoek (elektrocardiogram in rust) of sportspecifiek bewegingsonderzoek gebeuren. Sommige federaties vragen een jaarlijks onderzoek (oa de wielerbond). Indien je federatie geen onderzoek verplicht kan je nog steeds zelf het initiatief nemen voor jezelf of je sportend kind.

Krijg ik na het onderzoek een attest om deel te nemen aan wedstrijden of sportevenement?

Bij een gunstig sportmedisch onderzoek ontvang je een "sportpaspoort" in 3 talen dat kan dienen voor toelating voor bepaalde sportevenementen, wel alleen voor de sport waarvoor je bent goedgekeurd (bijvoorbeeld: voor duiken worden andere zaken onderzocht dan voor lopen). In Italië en Frankrijk is voor de meeste fiets- en loopevenementen een medisch attest verplicht.

Moet ik ook als recreantsporter onderzocht worden?

Als niet-competitiesporter is het ook nuttig om je sportmedisch te laten nakijken. De intensiteit van sporten bij recreanten ligt dikwijls even hoog als bijcompetitiesporters.

Geeft zo een onderzoek wel 100% zekerheid dat alles in orde is?

100% zekerheid is er nooit, sommige zaken kunnen we immers niet opsporen, maar een onderzoek met een rustelektrocardiogram kan 90% van de onderliggende hartaandoeningen aan het licht brengen. Het sportspecifiek onderzoek van gewrichten en spieren resulteert ook in een advies om sportletsels te voorkomen of om bepaalde aanpassingen (bv steunzolen) te doen bij je sportbeoefening.

Er is een kleine kans dat er bij het basisonderzoek problemen worden vermoed die na verder onderzoek toch normaal blijken. We doen er alles aan om dit tot een minimum te herleiden en zo weinig mogelijk mensen onterecht ongerust te maken of (tijdelijk) te laten stoppen met sporten.

Kan ik niet beter rechtsreeks naar een cardioloog of kindercardioloog gaan?

De sportarts of (opgeleide) huisarts is in staat om dit onderzoek kwalitatief uit te voeren en ook verder te kijken dan alleen het hart. Bij problemen verwijst de arts je naar een specialist (bv een cardioloog, pneumoloog, orthopedist,... ) die dan eventueel verdere onderzoeken kan uitvoeren.

Kan mijn huisarts dit onderzoek ook doen?

Dr. Verdonck is sportarts .

Dr. De Gussem is huisarts die de opleiding sportmedische keuring volgt.

Moet ik een inspanningstest doen bij een sportkeuring?

Een inspanningstest (bv een fietstest) maakt geen deel uit van een standaard sportmedisch onderzoek. Sommige federaties vragen wel voor bepaalde leeftijden een inspanningstest op de fiets (oa duikfederatie). Een inspanningstest kan wel nuttig zijn om trainingsadvies te verkrijgen. Die test zal pas gebeuren nadat een voorafgaand sportmedisch onderzoek je geschikt heeft bevonden.

Hoe lang duurt het onderzoek en wat kost het?

Een sportmedisch geschiktheidsonderzoek duurt ongeveer 30 à 40 minuten en kost tussen de 50 en 70 euro.

Moet ik me fysiek voorbereiden op het onderzoek?

Je hoeft je niet specifiek voor te bereiden op dit onderzoek.

Gebeuren deze onderzoeken niet in de club?

Sommige clubs organiseren deze onderzoeken in groep. Informeer bij je club of bij de clubarts.

Is een terugbetaling voorzien?

Er is geen terugbetaling door het Riziv, zoals bij een gewone doktersconsultatie. Momenteel betalen sommige mutualiteiten (onafhankelijk ziekenfonds en neutraal ziekenfonds) 30 euro terug, dus de helft van het bedrag. Informeer bij je mutualiteit.

Waarom is het voor sommige sporten verplicht en voor anderen niet?

De Sportfederaties kunnen zelf beslissen of ze voor hun leden of een deel van hun leden een sportmedisch onderzoek verplichten. Ook eventorganisatoren kunnen dit opleggen. Als er geen verplichting is kan je natuurlijk zelf als sporter het initiatief nemen om je sportmedisch te laten onderzoeken.

Kan ik ook nog andere dingen bespreken tijdens zo een onderzoek?

Liever niet. De arts heeft alle tijd nodig om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren. Maak voor andere vragen een aparte afspraak bij je arts.

Kan ik gewoon het briefje van de sportclub laten invullen zonder dat mijn kind erbij is?

Dit raden we ten stelligste af, een sportmedisch onderzoek is meer dan alleen een "briefje". Als arts en ouder neem je een verantwoordelijkheid die een grondig onderzoek vereist. Ook de arts is verantwoordelijk voor de documenten die worden afgeleverd.

Hoe lang is een sportmedisch onderzoek geldig?

Sommige federaties bepalen hoe lang een attest geldig is. Bij de wielerbond en duikfederatie moet dit jaarlijks vernieuwd worden. Voor de meeste sporten gaan we ervan uit dat een 2 jaarlijkse controle voldoende is. Indien er zich toch klachten voordoen bij sporten kan je best vroeger terug naar je arts gaan.

Sluiten

Close